Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Flash Card รวมผลไม้

สวัสดีค่ะ
วันนี้มีการ์ดคำศัพท์เกี่ยวกับผลไม้ ง่ายๆ มาให้เด็กๆ หัดออกเสียงค่ะ ตามมาดูได้เลย

ปัวหลัว = สับปะรด

เฉ่าเหมย = สตรอเบอร์รี่

จวี๋จึ = ส้ม

หนิงเหมิง = มะนาว

ผูถาว = องุ่น

ถาวจึ = ลูกท้อ (พีช)

เซียงเจียว = กล้วย

ซีกวา = แตงโม

อิงถาว = เชอรี่

Credit Picture ตาม sticker

แบบฝึกห้ดพินอินสำหรับเด็กเล็ก ชุดที่ 3

第三课 บทที่ 3  Dìdì hē niúnǎi น้องชายดื่มนมวัวสำหรับบทนี้ มีศัพท์ใหม่ ได้แก่ 
hē เฮอ = ดื่ม
niúnǎi หนิวไหน่ = นมวัว
kěkǒukělè เขอโข่วเข่อเล่อ
kāfēi คาเฟย = กาแฟ
bīng shuǐ ปิงสุ่ย = น้ำเย็น