Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

เรื่อง

เรื่อง

กิจกรรม 我要学中文


โพสต์นี้เป็นตัวอย่างการจัดกิจกรรมทางภาษาจีนให้กับเด็กประถมศึกษา ที่น่าสนใจมากค่ะ ลองตามอ่านและดูภาพสิค๊ะ เผื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของพวกท่านได้

การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 7 ฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ฐานที่ 1:  จับบัตรคำแล้วอ่านพินอิน 
                            

เข้าแถวเคารพธงชาติ

 
เชื่อว่าสมัยเด็กๆ พวกเราต้องเคยผ่านการเข้าแถวเคารพธงชาติ ก่อนเข้าชั้นเรียนกันมาแล้วทุกคนนะคะ พอนึกถึงสมัยเด็กๆ ก็เลยเกิดความอยากรู้ คำศัพท์ที่เกี่ยวกับการเข้าแถวขึ้นมา วันนี้แอดมินได้ไปสอบถามคำศัพท์จากอาจารย์เจ้าของภาษามาแล้วนะคะ ลองตามมาดูกันดีกว่าค่ะ

คำคมโดนๆ จากจีน 4

失望只有两种可能
Shīwàng zhǐyǒu liǎng zhǒng kěnéng  
ผิดหวัง เกิดได้จากสองกรณี 


选错了人,或是怀有不该有的期待
Xuǎn cuòle rén, huò shì huái yǒu bù gāi yǒu de qídài
"เลือกคนผิด" ไม่ก็  "เฝ้ารออยู่กับสิ่งที่ไม่ควรจะคาดหวัง"


คำคมโดนๆ จากจีน 2再好的东西,都有失去的一天。
Zài hǎo de dōng xī, dōu yǒu shī qù de yī tiān.
สิ่งของแม้ดีขนาดไหน ก็ต้องสูญเสียมันไปสักวัน