เครื่องมือค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

9/07/2557

唱哪一出戏 มาไม้ไหน

มาไม้ไหน

ภาษาจีนพูดว่า 唱哪一出戏 chàng nă yī chū xì (ร้องงิ้วเรื่องอะไร) และมักพูดสั้นๆ ว่า
唱哪一出chàng nă yī chū
คำว่า 一出yī chū ย่อมาจากนามวลี一出戏   yī chū xì (งิ้นเรื่องหนึ่ง)
唱哪一出戏 chàng nă yī chū xì มาไม้ไหน
唱chàng  ขับร้อง
哪nă ไหน
一  yī หนึ่ง
出chū เรื่อง
戏xì งิ้ว

ตัวอย่าง
1. 你这是唱哪一出?
    Nĭ zhè shì chàng nă yī chū คุณมาไม้ไหนหรือนี่?
2. 她唱哪一出我都不怕.
   Tā chàng nă yī chū wŏ dōu bú pà
   เธอมาไม้ไหนฉันก็ไม่กลัวทั้งนั้น
3.不知今天她又唱哪一出(戏)。
   Bù zhī dào jīn tiān tā yòu chàng nă yī chū (xì).
  ไม่รู้วันนี้เธอจะมาไม้ไหนอีก

ศัพท์ใกล้เคียง 
唱哪一出chàng nă yī chū มีความหมายใกล้เคียงกับวลีดังต่อไปนี้ ซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่า
“มาไม้ไหน”
1. 耍哪一出 shuă nă yī chū เล่น (งิ้วเรื่องอะไร)
2. 玩哪一出 wán nă yī chū เล่น (งิ้วเรื่องอะไร)
3. 演哪一出 yán nă yī chū แสดง (งิ้ว) เรื่องอะไร
4. 闹哪一出 nào nă yī chū ร้องเอ็ดตะโร (งิ้ว) เรื่องอะไร
5. 来哪一出 lái nă yī chū มา (เล่นงิ้ว) เรื่องอะไร
6. 搞哪一出 găo nă yī chū จัดให้ (เล่นงิ้ว) เรื่องอะไร
7. 整哪一出 zhĕng nă yī chū จัดให้ (เล่นงิ้ว) เรื่องอะไร

ข้อสังเกต
คำกริยาที่เป็นส่วนประกอบของวลีที่กล่าวมาข้างต้น ต่างใช้แทนกันได้ และสื่อความหมายในเชิงลบ


เครดิตหนังสือ “ศัพท์จีนนอกตำรา”
อาศรมสยาม – จีนวิทยา