Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

เรื่อง

เรื่อง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ 中秋节วัน 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจีนเป็นวันเทศกาลจงชิว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 27 กันยายน เทศกาลนี้ยังมีชื่อเรียกอื่นๆ อีก เช่น เทศกาลพระจันทร์ เทศกาลไหว้พระจันทร์ เทศกาลชุมนุมพร้อมหน้า เทศกาลเดือนแปด เทศกาลตามจันทร์ เทศกาลเล่นพระจันทร์ เป็นต้น 

ทางการจีนประกาศเทศกาลนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติ ประเภทไม่ใช่วัตถุสิ่งของเป็นรุ่นแรก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2006 และเป็นวันหยุดราชการตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา

ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเทศกาล
ช่วงเวลา: 15 ค่ำเดือน 8 ตามปฏิทินจีน
ถิ่นแพร่หลายที่สำคัญ :จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน ญี่ปุ่น เกาหลี เวียดนาม สิงคโปร์ และถิ่นจีนโพ้นทะเลทั่วโลก 
ผู้ร่วมกิจกรรมกลุ่มสำคัญ:ชาวฮั่น (จีน) และชนส่วนน้อยอื่นๆ


คำศัพท์สำคัญในเทศกาล:
明月 (Míng Yuè จันทร์กระจ่าง) 
嫦娥 (Cháng é ฉางเอ๋อร์)
月饼 (Yuè Bĭng ขนมไหว้พระจันทร์)
赏月 (Shăng Yuè ชมจันทร์)
花灯 (Huā dēng โคมลายวิจิตร)
团员(Tuán Yuán ชุมนุมพร้อมหน้า)   

ข้อมูล: สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Cr. 图片来自: 电视剧 《琅琊榜》

ตัวอักษร周 zhōu


ตัวอักษร周 zhōu 
周 นอกจากจะเป็นชื่อสกุลของชาวจีนแล้ว 
ยังเป็นชื่อราชวงศ์ของจีน ซึ่งจี๋ฝ่า (激发 jí fă) ได้สถาปนาขึ้นก่อน คศ. 1066-256 

สำนวน : 对的人

สำนวน :  对的人  
Duì de rén  ตุ้ยเตอเหยิน หมายถึง คนที่ใช่


ตัวอย่างประโยค

我失恋了 
Wŏ shī liàn le.
ฉันอกหักแล้วละ

สำนวน 心动过

ช่วงนี้ กระแสละคร 《花千骨》 กำลังมาแรง ขออนุญาตินำภาพจากละครมาใช้ประกอบสำนวน "心动过" xīn dò guò ซินต้งกวั้ว หน่อยนะคะ
สำนวน:  心动过 
xīn dò guò ซินต้งกวั้ว หมายถึง รู้สึกใจเต้น


你对他心动过吗?
Nĭ duí tā xīn dòng guò ma?
กับเขาเธอรู้สึกใจเต้นมั๊ย

心动过.
xīn dòng guò
ใจเต้นสิ ขอบพระคุณหนังสือ "365 วลีฮิตจีน"
เขียนโดย ครูปอนด์ สำนักพิมพ์อัมรินทร์
ภาพประกอบจาก www.baitu.tupian.com//霍建华,花千骨