เครื่องมือค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

8/28/2557

耍小脾气 งอน/แง่งอน/เจ้าแง่แสนงอน

งอน ภาค 2

耍小脾气 shuă xiăo pí qì งอน/แง่งอน/เจ้าแง่แสนงอน

耍 shuă แสดง (อารมณ์)
小 xiăo น้อย นิด
脾气 pí qì อารมณ์ นิสัย

งอนด้วยการแสดงอาการสะบัดสะบิ้ง


ตัวอย่าง

1. 快走吧,别耍脾气了
    kuài zŏu ba,bié shuă pí qì le
    ไปเร็วเข้าเลิกงอนได้แล้ว

2. 我女朋友正耍小脾气呢,由她去.
    Wŏ nǚ péng yŏu zhèng shuă xiăo pí qì ne, yóu tā qù
   แฟนสาวของผมกำลังงอน ช่างเธอเถอะ

3. 你不该当着男方父母的面耍小脾气.
    Nĭ bù gāi dāng zhe nán fāng fù mŭ de miàn shuă xiăo pí qì
    คุณไม่ควรเจ้าแง่แสนงอนต่อหน้าพ่อแม่ของฝ่ายชาย

จากหนังสือ “ศัพท์จีนนอกตำรา”
อาศรมสยาม-จีนวิทยา