Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

หนุ่มหล่อประจำโรงเรียน ภาษาจีนเรียกว่า???

เรารู้กันแล้วนะคะ ว่า "校花" หมายถึงดาวประจำโรงเรียน วันนี้เรามารู้จักคำว่า "校草" บ้าง

校草 Xiào cǎo (ต้นหญ้าประจำโรงเรียน) มีความหมายว่า นักเรียนชายหรือนักศึกษาชายที่หน้าตาดีและโดดเด่น หรือที่พวกนักเรียนเรียกกันว่า เดือนโรงเรียน 

ศัพท์จีน ดาวโรงเรียน, ดาวมหาวิทยาลัย

สวัสดีค่ะ ต้อนรับเปิดเทอมใหม่ ด้วยคำว่า "ดาวโรงเรียน" นะคะ

“ดาวโรงเรียน” กับ “ดาวมหาวิทยาลัย” หมายถึง นักเรียนหญิง หรือ นักศึกษาหญิงที่งามโดดเด่น ภาษาจีนใช้คำว่า 校花 Xiào huā  (ดอกไม้ประจำโรงเรียน)