ทุนขงจื่อ ประจำปี 2018

ข่าวดีค๊ะ
สำหรับครูอาจารย์ ผู้สอนภาษาจีน หรือนักเรียน นักศึกษาทุกท่าน ที่ต้องการสมัครขอทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อ วันนี้เปิดให้ยื่นใบสมัครได้แล้วค่ะ


ตามลิงค์นี้เลยค่ะ ทุนการศึกษา ปี 2018

ทุนขงจื่อ/ฮั่นปั้น ประจำปี 2017

การยื่นสมัครขอทุนการศึกษา 
ของสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

1. เพื่อผลิตครูภาษาจีนที่มีคุณภาพ และส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมจีน ทุนการศึกษาของสำนักงานใหญ่สถาบันขงจื่อ/สำนักงานใหญ่ฮั่นปั้น ทำการรับสมัคร
- บุคคลที่ไม่มีสัญชาติจีน มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีประวัติการการะทำความผิด 
- อายุระหว่าง 16-35 ปี (หากอยู่ในระหว่างการประกอบอาชีพครู กำหนดอายุถึง 45 ปี)
- ผู้สมัครระดับปริญญาตรีจะต้องมีอายุต่ำกว่า 20 ปี 
- รับสมัครระดับปริญญาโท และปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาจีนระหว่างประเทศ 
- ฝึกอบรมภาษาจีนระยะเวลา 1 ปี, 1 ภาคการศึกษา และ 4 สัปดาห์

ทุนการศึกษา การสอบวัดระดับ ข้อมูลการเรียนต่อ

เรียนภาษาจีน ใครๆก็ทำได้ จากง่ายไปยาก

พินอิน วลี ไวยากรณ์ คำแสลง ในภาษาจีน

สมุดคัดจีน ฟินๆ มีคุณค่า เขียนได้ เก็บไว้ดู

สมุดคัดจีน ฟินๆ มีคุณค่า เขียนได้ เก็บไว้ดู
สำหรับฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาจีน ได้แบบไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาจีน และผู้สนใจคัดอักษรจีนทุกท่าน