ตัวอย่างลายตัดกระดาษจีนอย่างง่าย [4]

สวัสดีค่ะ ตัวอย่างการตัดกระดาษจีนอย่างง่าย ชุดที่ 4 มาแล้วค่ะ 

การตัดกระดาษแบบง่าย เหมาะสำหรับเด็กเล็ก หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดเรียนการตัดกระดาษแบบจีนใหม่ๆ 
อุปกรณ์
1.  กระดาษสีต่างๆ แบบมีสีด้านเดียว 
2.  กรรไกรคมๆ
3.  คัตเตอร์คมๆ 
4.  แผ่นรองกันเกิดรอย ระหว่างที่ใช้คัตเตอร์กรีดลาย

วิธีการตัดกระดาษแบบจีนอย่างง่าย
1. ตัดกระดาษสี ขนาด 15 x 15 ซม. แล้วพับสามทบให้เป็นสามเหลี่ยมตามตัวอย่าง 
   (พับเอาด้านที่มีสีเข้าข้างใน) แต่ละลายจะมีวิธีพับนะคะ
2. วาดลายตามตัวอย่าง 
3. ตัดตามลายที่วาดไว้ 
4. เมื่อคลี่กระดาษออก ก็จะได้ลายตามที่ต้องการค่ะ

ชุดที่ 4 ลายดอกไม้ [2]

วิธีพับกระดาษก่อนวาดลายCredit Picture as their stickers
Credit Picture from Google

ตัวอย่างลายตัดกระดาษจีนอย่างง่าย [3]

สวัสดีค่ะ ตัวอย่างการตัดกระดาษจีนอย่างง่าย ชุดที่ 3 มาแล้วค่ะ 
การตัดกระดาษแบบง่าย เหมาะสำหรับเด็กเล็ก หรือผู้ที่เพิ่งเริ่มหัดเรียนการตัดกระดาษแบบจีนใหม่ๆ 

อุปกรณ์
1.  กระดาษสีต่างๆ แบบมีสีด้านเดียว 
2.  กรรไกรคมๆ
3.  คัตเตอร์คมๆ 
4.  แผ่นรองกันเกิดรอย ระหว่างที่ใช้คัตเตอร์กรีดลาย

วิธีการตัดกระดาษแบบจีนอย่างง่าย
1. ตัดกระดาษสี ขนาด 15 x 15 ซม. แล้วพับสองทบให้เป็นสามเหลี่ยมตามตัวอย่าง 
   (พับเอาด้านที่มีสีเข้าข้างใน) 
2. วาดลายตามตัวอย่าง 
3. ตัดตามลายที่วาดไว้ 
4. เมื่อคลี่กระดาษออก ก็จะได้ลายตามที่ต้องการค่ะ

ชุดที่ 3 ลายดอกไม้


Credit Picture from www.chazhidian.com

ทุนการศึกษา การสอบวัดระดับ ข้อมูลการเรียนต่อ

เรียนภาษาจีน ใครๆก็ทำได้ จากง่ายไปยาก

พินอิน วลี ไวยากรณ์ คำแสลง ในภาษาจีน

สมุดคัดจีน ฟินๆ มีคุณค่า เขียนได้ เก็บไว้ดู

สมุดคัดจีน ฟินๆ มีคุณค่า เขียนได้ เก็บไว้ดู
สำหรับฝึกฝนทักษะการเขียนภาษาจีน ได้แบบไม่ยาก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังเรียนภาษาจีน และผู้สนใจคัดอักษรจีนทุกท่าน