เครื่องมือค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

4/02/2557

“การเลือกปฏิบัติ”

“การเลือกปฏิบัติ” 怎么翻译 แปลอย่างไรนักเรียน : ครูครับ “การเลือกปฏิบัต” พวกผมแปลว่า “选择的做法” xuăn zé de zuò fă ถูกต้องไหมครับ?

ครู :       นักเรียนแปลไม่ถูกต้องเลยค่ะ

นักเรียน:ถ้าแปลว่า “选择性的执行”xuăn zé xìng de zhí xíng ได้ไหมครับ

ครู:         ต้องแปลว่า “不同等对待” bù tóng dĕng duì dài จึงจะสื่อความหมายได้ถูกต้องนะคะ

นักเรียน:   ทำไมแปลยากจังละครับ แล้วคำว่า “对待”duìdài หมายความว่าอะไรครับ

ครู:         หมายความว่า “ปฏิบัติ” ค่ะ คือคำว่า “执行”zhí xíng ในภาษาจีน มักหมายถึงการปฏิบัติตามหลักการหรือกฏหมายเป็นต้น คำว่า “对待”จึงจะหมายถึงการปฏิบัติหรือการกระทำต่อคนค่ะ ทีนี้นักเรียนลองแปลประโยค “เธอทำกับเพื่อนอย่างนี้ได้อย่างไร” สักหน่อยซิ

นักเรียน :   แปลว่า “你怎么可以这样对待朋友? ครับจากห้องเรียนวิชาแปล 翻译室
โดย 知之/จือจือ
หนังสือ 汉语双语 จีน ไทยสองภาษา