Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

Chinese2U เรียน รู้ ดู ภาษาจีน...โจวเหล่าซือ

ประเทศจีน, วัฒนธรรมจีน, ภาษาจีน, ทุนศึกษาต่อประเทศจีน, แบบฝึกหัดภาษาจีน, แบบเรียนภาษาจีน, ไวยากรณ์, พินอิน, คำอวยพร, สำนวน สุถาษิตจีน, การพูด, การฟัง, สอบYCT, สอบHSK, สอบHSKK, ข่าวทุน

เรื่อง

เรื่อง

ภาพกิจกรรม การเขียนพู่กันจีน

书法 ซูฝ่าคือ ศิลปะการเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน จะมีวิธีการเขียนที่ไม่เหมือนกับการใช้ดินสอหรือปากกาธรรมดาเขียน การลงน้ำหนักมือ ลากเส้นหนักเส้นเบา เส้นตวัดเส้นหัก เส้นโค้ง ที่แตกต่างจากการเขียนปกติ 

跳槽

跳槽 (tiào cáo): เปลี่ยนอาชีพหรือต้นสังกัดไปหากินที่อื่น

跳 tiào แปลว่า กระโดด 
ส่วน 槽 cáo แปลว่า รางใส่อาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ 

ตำนานเทศกาลไหว้พระจันทร์

 
เทศกาลไหว้พระจันทร์เริ่มแพร่หลายในสมัยราชวงศ์ซ่ง จนถึงราชวงศ์หมิงและราชวงศ์ชิง มีความสำคัญเกือบจะเท่ากับเทศกาลตรุษจีน มีตำนานเกี่ยวข้องกับเทศกาลนี้มากมาย ตำนานที่แพร่หลายรู้จักกันดีได้แก่ ตำนานฉางเอ๋อร์ เหินสู่ดวงจันทร์ 

รวมภาพกิจกรรมห้องเรียนภาษาจีน

กิจกรรมภาคเช้า  ห้องเรียนภาษาจีน 中文课
วันนี้หวังเหล่าซือ ทดสอบเรื่องเลขจีนกับนักเรียน โดยให้บอกหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองเป็นภาษาจีน จากนั้นสอนเรื่อง วัน เดือน ปี และการบอกวันเกิดตัวเองเป็นภาษาจีน หลังจากสอนเสร็จแล้ว ให้นักเรียนตอบคำถามทีละคน และปิดท้ายด้วยกิจกรรมให้เขียนปฏิทินแต่ละเดือนเป็นภาษาจีนค่ะ