เครื่องมือค้นหาบล็อกนี้

กำลังโหลด...

7/28/2557

การซ้ำคำในภาษาจีน


1. การซ้ำคำของคำนาม
ในภาษาจีนมีคำนามโดด (คำนามที่เป็นเสียงพยางค์เดียว) จำนวนหนึ่งสามารถใช้ซ้ำคำกันำได้ ซึ่งจะแสดงความหมายว่า ทุกๆ” ตัวอย่างเช่น
天  → 天天
tiān  → tiān  tiān
วัน → ทุกๆ วัน
家  → 家家
jiā → jiā jiā
บ้าน → ทุกๆ บ้าน
人 → 人人
rén → rén rén
คน → ทุกๆ คน
2. การซ้ำคำของคำกริยาโดด  (คำกริยาที่เป็นเสียงพยางค์เดียว)
การใช้คำกริยาโดย (คำกริยาที่เป็นเสียงพยางค์เดียว) ซ้ำคำกัน จะทำให้น้ำเสียงในการสนทนาดูผ่อนคลาย สบายๆ ไม่ตึงเครียด ซึ่งโดยทั่วไป มักจะใช้ในภาษาพูด ส่วนรูปแบบของการซ้ำคำคือ
“AA” หรือ “A-A” เช่น

看 → 看看 → 看一看 
kàn → kàn kàn → kàn yí kàn
ดู → ดูหน่อย → ดู ดูหน่อย 
听 → 听听 → 听一听
tīng → tīng tīng → tīng yí tīng
ฟัง → ฟังหน่อย → ฟัง ฟังหน่อย